Business Development by Parsus™

Affärsutveckling eller "Business Development" handlar om att utveckla verksamheten för att lyckas bättre.

Parsus betyder "den rätta vägen" eller "den enda vägen fram" på latin.
Nu finns det inte bara en rätt väg när det gäller affärsutveckling utan det är en kombination av flera beslut och åtgärder. Men att känna att man är på rätt väg är alltid viktigt i all affärsutveckling.
Därför behöver också kartan i bland ritas om när verkligheten förändras.
Vi hjälper er att ta de första stegen mot förändring och finns med så länge vi behövs.

Med hjälp av vår långa erfarenhet från systemförsäljning och strategisk affärsutveckling inom främst IT-branschen formar vi tillsammans en plan för genomförandet. Planen kan innehålla olika delar som exempelvis byte eller utveckling av nya verksamhetssystem, alternativt förändrade arbetsprocesser eller både och.

Kontakta oss för ett första möte och en första behovsanalys.

NYHETER

2018-02-14
Parsus inleder samarbete med F&A Forecasting AB.
F&A är ett bolag som tagit fram en egen produkt, Indicio™,  för avancerad prognostisering byggd på statistiska modeller. Parsus' uppdrag blir att tillsammans med ledningen utveckla affärskonceptet och hitta nya kunder och samarbeten inom området verksamhetsstyrning.

Läs mer om F&A Forecasting här: https://faforecasting.com

FApng

Tel: 070-6561958